Centrul de incluziune socială

Servicii de asistență comunitară- WISE

 

ACTIVITĂȚI ȘI SERVIICII OFERITE:

Asistență socială

1.1. Diagnoză socială

1.2. Elaborare plan de intervenție

1.3. Îndrumare către alte servicii

1.4. Consiliere socială

1.5. Informare

1.6. Suport emotional

1.7. Management de caz

 

Asistență și suport specializat în vederea reabilitării/ reintegrării sociale

2.1. Orientare profesională/ vocațională

2.2. Consiliere psihologică/ psihosocială

2.3. Consiliere juridică

2.4. Terapii de integrare/ reintegrare socială

2.5. Ergoterapie/ terapie ocupațională

 

 

Educare și formare

3.1. Educare pentru abilități de viață independentă

3.2. Educare pentru inserție/ reinserție în familie și comunitate

3.3. Educare pentru integrare/ reintegrare socială

3.4. Facilitare acces la educație generală

3.5. Facilitare acces la formare profesională

 

 

Socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber

Alte activități

5.1. Mediere socială

5.2. Acte de caritate: depozitare și distribuire alimente, ajutoare materiale și financiare

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Copii

Tineri

Adulți

Vârstnici

Familie

Grup

Comunitate

CONDIȚII DE ACCESARE:                                                                             

Accesarea serviciilor se face prin solicitarea scrisă a persoanei interesate sau prin referire sau autosesizare.

Documente necesare:

Copie dupa CI beneficiar,

Adeverință de venit

Ultimul act de stare civilă (dacă este cazul)

Adeverință de la medicul de familie cu istoricul medical, dacă solicitantul este înscris la un     medic de familie

Certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul.

Diplome sau atestate care certifică anumite competențe profesionale

Consimtământul informat semnat de către beneficiar sau reprezentantul legal al acestuia.

PROGRAM DE FUNCȚIONARE: Luni- Vineri: 09.00- 17.00

Adresa: Suceava, Strada Oituz nr. 30 (fosta cladire a Evidentei Populației)

Telefon: 0230 524 128

 

Furnizarea acestor servicii este GRATUITĂ

 

Personal de specialitate: asistent social, psiholog, consilier vocațional