Background Image

A C A S A

Home  /  PROIECTE  /  POCU / POSDRU  /  A C A S A

Titlul proiectului :

”ACASA-Antreprenoriat Creativ Adaptat Societății Actuale”, POCU/89/3/7/106971

De ce să particip?

 • nevoia de a beneficia de sprijin financiar nerambursabil de până la 40.000 Euro pentru demararea afacerilor;
 • nevoia de a dobandi competențele necesare pentru demararea unei afaceri (de la ideea de proiect si până la înființarea propriu-zisă a firmei);
 • nevoia de îndrumare pentru implementarea planurilor de afaceri și pentru monitorizarea activităților desfășurate (prin activități de consiliere, sprijinire și monitorizare a activităților);
 • nevoia de a ocupa un loc de muncă (în cazul șomerilor si a persoanelor inactive).

Cine poate participa?

 • șomeri sau persoane inactive (studenți sau persoane casnice)
 • persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă;

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est;
 • fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinatate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă;
 • demonstrează experiență antreprenorială[1] sau capacitatea tehnică și profesională[2] sau cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul roman;
 • au vârsta de min. 18 ani și posedă cetățenia română.

Activitățile sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare impuse de finanțator astfel :

 1. Etapa I – Formare antreprenorială – Septembrie 2017 – August 2018
 • Informare, Recrutare și Selectare– Septembrie 2017 – Aprilie 2018;
 • Program de formare ”Competențe antreprenoriale” – Mai 2018 – Iunie 2018;
 • Concurs plan de afaceri – Iulie 2018 – August 2018
 1. Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri – Septembrie 2018 – Martie 2020
 1. Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate– Aprilie 2020 – Septembrie 2020

Ce oferim :

 • sprijin în toate etapele dezvoltării unei afaceri, de la ideea de proiect (prin programul de formare antreprenorială, workshop-uri pentru elaborarea planului de afaceri);
 • cunoașterea suplimentară a domeniului afacerii (prin facilitarea accesului către firmele din domeniul antreprenorului pentru efectuarea de stagii de practică);
 • aprofundarea elementelor specifice pentru demararea afacerii (prin consilierea oferită până la inființarea firmei);
 • implementarea planului de afaceri (prin sprijin pentru implementare și decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri) și până la derularea activităților firmei după obținerea finanțării nerambursabile (prin sprijin pentru monitorizarea activității după obținerea finanțării).

Dosarul de recrutare (informare și selecție) va conține :

 1. INFORMARE și Recrutare: Cerere de înscriere/ Formular online de tip Google Form  / Copie CI  

 1. SELECȚIA participanților : Formular GT (Anexa 8) / Declarație consimțământ/ Declarația privind evitarea dublei finanțări / Declarația privind evitarea dublei certificări / Adeverință șomaj sau loc de muncă sau Adeverință student/ Dovadă rezidență în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă.

 

Email: diasporacasa@gmail.com

Persoane de contact Institutul Bucovina (Suceava) :

Marian Dascalu:

Telefon mobil: 0771 088 196

Telefon fix/fax: +40 0230/ 524128

 

Sanda Gafiuc:

Telefon mobil: 0771 506 284

Telefon fix/fax: +40 0230/ 524128

 

[1] prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere;
[2] printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului;