ASOCIAȚIA ,,INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL 

                                BUCOVINA

Sat. Gemenea,  Com. Stulpicani, Jud.Suceava

CIF. 28562769, Tel/Fax: 0230/ 524 128

POSDRU/173/6.1/S/148302, “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”

Nr.141  din  05.06.2015

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către: ………………………………………….

         caiet de sarcini inchiriere auto

      ASOCIAȚIA ,,INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL  BUCOVINAanunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de servicii închiriere autoturism, în cadrul proiectului  “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302

Cod CPV:  60170000-0 (REV. 2)

PA01-7 Închiriere

PB04-7 Fără şofer

 1. Obiectul contractului: Obiectul achiziţiei constă în închirierea unui autoturism în cadrul proiectului “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302. Acesta va fi folosit în cadrul deplasărilor experților de proiect în comunitățile vizate de proiect din judetul Suceava si judetul Oradea. Perioada de închiriere începe din data semnării contractului până la 31 decembrie 2015.
 1. 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Atribuire directă”.
 1. Sursa de finanţare a contractului de lucrari, care urmează să fie atribuit: Buget proiect “SOCIAL ECONOMY 4 ALL”, POSDRU/173/6.1/S/148302.
 1. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
 2. a) Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda:

– Descrierea produsului/serviciilor/lucrarilor oferit/prestate/executate, cu detalii tehnice şi caracteristici (conform caietului de sarcini).

– Modelul de contract de furnizare/servicii/lucrari asumat de ofertant prin semnatura si ștampila.

 1. b) Propunerea financiară tebuie sa cuprinda:

– Formularul de oferta – Formular nr. 14

– Centralizator financiar.

Ofertantul va întocmi propunerea financiară având în vedere cerinţele specificate în caietul de sarcini. Valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului este de 17.420 lei,   la care se adaugă  TVA in suma de 4.180,80 lei.

Preţul include toate cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către executant în vederea folosirii în condiții optime a autoturismului inchiriat.

Specificaţii tehnice generale:   An fabricație – min. 2000,  Capacitate cilindrică: 1200 – 1700 cmc,      Tip de combustibil: benzina/motorina, Consum mixt – 5 – 6,5 litri;  Număr de locuri: 5;   Număr de uşi: Patru sau cinci uşi ;  Cutie de viteze: Cutie de viteze manual;   Dispozitiv antidemaraj electric, ABS,  Geamuri electrice,   Închidere centralizată,   Servodirecţie,   Airbag-uri faţă şi lateral, Aer Condiționat,   Filtru de particule.

Autovehiculul inchiriat trebuie să deţină asigurare RCA validă.

Autovehiculul se pune la dispoziţie împreună cu certificatul de înmatriculare, cartea tehnica şi toate celelalte dotări corespunzatoare (trusă medicală, stingător incendiu, cric, etc. această enumerare neavând caracter limitativ ci doar exemplificativ). Autovehiculul trebuie să întrunească toate condiţiile tehnice de folosire, fiind în stare normală de funcţionare şi neavând defecţiuni şi lipsuri.

Perioada de închiriere începe din data semnării contractului până la 31 decembrie 2015.

 1. c) Documentele de calificare

– Declaraţie privind eligibilitatea în conformitate cu prevederile art. 180 din O.U.G. nr.

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 10

– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare: Formular nr. 11

– Declaraţie privind calitatea de participant la procedura de achiziţie: Formular nr. 15

– Certificat de participare la procedura cu oferta independenta: Formular 13

– Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute articolului 691 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare: Formular nr. 12. Persoanele din cadrul Solicitantului/Partenerului fata de care se raporteaza prezenta Declaratie, sunt:

–  Gafiuc Petru Vasile – responsabil legal;

–  Gafiuc Sanda – Elena –  coordonator proiect;

–  Chirap Carmen – responsabil financiar;

–   Martuneac Mihaela – expert formare.

 1. Prezentarea ofertei: documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnica vor fi depuse la sediul Asociatiei Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina pana la data de 10.06.2015, ora 1600”.
 1. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
 3. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.
 4. Preţul ofertei este ferm în lei.

NU se acceptă actualizarea preţului contractului.

 1. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: „preţul cel mai scăzut”.
 2. Durata estimată a contractului: 7 luni de la semnarea contractului.
 3. 12. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: on-line de pe site-ul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina sau în urma unei solicitări scrise .
 4. Termenul de livrare maxim: 3 zile lucratoare de la comanda ferma.
 5. Adresa la care se depune oferta: Suceava, str. Universitații, nr. 48, et.1, cam 5.
 6. Data limită pentru depunerea ofertei 10.06.2015, ora 1600 .
 7. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor 11.06.2015, ora 1000”, la sediul beneficiarului.

În cazul în care dumneavoastra luaţi decizia de a nu depune oferta, vă suntem recunoscători dacă ne-aţi putea informa în scris despre aceasta.