Investește în oameni!

Fondul Social European11103188_1432632890372022_3235067899184523483_o

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013

Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.2 ”Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Titlul proiect: Social Economy 4 All

Cod proiect: POSDRU/173/6.1/S/148302

Beneficiar: Comuna Cornu Luncii

Social Economy 4ALL, POSDRU/173/6.1/S/148302 – este cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

Obiectiv: Crearea unui model integrat pentru sprijinirea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din regiunile Nord Est şi Nord Vest a României prin dezvoltarea unor structuri de economie socială.

Parteneriat transnational public-privat eficient pentru dezvoltarea economiei sociale, pentru sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor vulnerabile și susținerea incluziunii acestora în regiunile Nord-Est și Nord-Vest a Romaniei.

Obiective specifice

ObS1 – Dezvoltarea timp de 12 luni a unui model integrat de economie socială adaptat realităţilor locale din regiunile Nord Est şi Nord Vest a României prin realizarea unui transfer de expertiză din partea partenerului transnational, în domeniul antreprenoriatului social şi formarea a 12 specialişti pentru sprijinirea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

ObS2 – Dezvoltarea pe o perioada de 12 luni a 3 structuri de economie socială in comunitati rurale , slab dezvoltate, pentru sprijinirea accesului pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, persoane care trăiesc din venitul minim garantat si familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale).

ObS3 – Cresterea posibilităţilor de incluziune pe piaţa muncii a 300 de persoane care locuiesc în comunităţi rurale şi apartin grupurilor vulnerabile vizate din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin oferirea timp de 12 luni a unor programe de consiliere vocaţională, formare profesionala acreditată, sesiuni de instruire la locul de muncă şi stagii de practică locale şi în străinătate.

Obs4 – Consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine a persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile vizate prin desfăşurarea timp de 12 luni a unor activităţi de campanie de promovare a economiei sociale în rândul consumatorilor de servicii şi bunuri care pot sprijinii incluziune10372509_1444016325900345_2762024972916614480_na socială pe piaţa muncii.

 

 

 

 

 

Valoarea totală a proiectului este 2,822,408.00 lei  din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 863,544.00  lei iar contribuția proprie este de 56448.16  lei.

Parteneri

INSTITUTUL PENTRU PERTENERIAT SOCIAL BUCOVINA – Suceava

ECOTOP – Oradea

ASOCIATIA KULT-ART – Suceava

DIE QUERDENKER – Austria

Date de Contact

http://www.socialeconomy4all.ro/