Background Image

ECOURI

Home  /  PROIECTE  /  POCU / POSDRU  /  ECOURI

11034310_444551002362584_4665436858479607549_nECOURI  POSDRU/173/6.1/S/146911 – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale în Bucovina și Maramureș prin înființarea a 6 întreprinderi sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică a regiunilor Nord Vest și Nord Est, în vederea integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială cu accent pe populația romă, persoane cu dizabilități și  femei.

Obiectivele specifice

—Obiectivul specific 1: Furnizarea de programe de sprijin pentru ocupare pentru 300 persoane care doresc să își dezvolte profilul profesional și abilităţile personale în vederea încadrării ulterioare pe piața muncii sau a prestării de activitaţi din sfera economiei sociale, din care 300 vor participa la consiliere profesională, 150 persoane la activități de dezvoltare personală și 100 de persoane la activități de informare și consiliere în domeniul economiei sociale.

—Obiectivul specific 2: Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale pentru 120 de persoane prin participarea la 6 cursuri autorizate ANC și certificarea cunoștiințelor pentru minim 108 persoane.

—Obiectivul specific 3: Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul economiei sociale a 36 de persoane angajate în cele 6 Structuri de economie socială prin vizită /schimb de bune practici în Uniunea Europeană.

—Obiectivul specific 4: Crearea și dezvoltarea a 6 Structuri de economie socială prin angajarea a 36 de persoane din GT din care 24 persoane reprezintă grup vulnerabil.

—Obiectivul specific 5: Derularea unei campanii de promovare a economiei sociale în Nord Vest și Nord Est în vederea sensibilizării comunității pentru sprijinirea inițiativelor de economie socială prin organizarea a 12 evenimente de comunicare și promovare.

—Obiectivul specific 6: Dezvoltarea competențelor și abilităților în domeniul antreprenoriatului economiei sociale prin instruire în antreprenoriatul social și prin participarea la stagii de practică în tări din Uniunea Europeană a 12 manageri și specialiști ai economiei sociale.

—Obiectivul specific 7: Creșterea și încurajarea de noi grupuri și parteneriate în domeniul economiei sociale, între regiuni și tări UE  prin implicarea unui partener transnațional cu experiență în antreprenoriat social.

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din 300 de persoane, dintre care:

25 femei

8 manageri ai întreprinderilor sociale

150 de persoane care au părasit timpuriu școala

60 de persoane cu venit minim garantat

12 persoane cu dizabilități

20 de persoane de  etnie romă

10 specialiști implicați în economia socială

10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

5 victime ale violenței în familie

—Beneficiar: Asociația Kelsen, Baia Mare

10931115_479521342198883_6082985242836059453_n

Valoarea proiectului: 4.176.536,00 lei din care contribuție beneficiar: 83.530,72 lei Surse de finanțare nerambursabilă: contribuție publică națională la finanțarea acordată: 710.136,42 lei, contribuție comunitară la finanțare acordată – FSE: 3.382.868,86 lei

—Parteneri:

1.SC Centrul de Excelentă pentru Resurse Comunitare SRL, Baia Mare

2.SC Pol Succes SRL, Baia Mare

3.Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC, Suceava

4.Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Suceava

5.Asociația Kult-Art, Suceava

6.Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC), Belgia

Date de Contact

http://proiectecouri.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *