Background Image

CONFERINȚĂ REGIONALĂ N-E

Home  /  PROIECTE  /  POCU / POSDRU  /  Acces Plus  /  CONFERINȚĂ REGIONALĂ N-E

Social Firms Europe CEFEC organizează o Conferință regională în cadrul   proiectului ACCES PLUS-pentru o piață a muncii incluzivă POSDRU/165/6.2/S/141673

 

Comunicat de presă

Social Firms Europe CEFEC, singura rețea socială la nivel european a cărei obiectiv este incluziunea socială a persoanelor dezavanatajate, organizează Conferinţa Regională N-E “Centrele CIS – ACCES PLUS parteneri de incredere pentru servicii de incluziune pe piața muncii” în cadrul proiectului “ACCES PLUS – pentru o piață a muncii incluzivă”, POSDRU/165/6.2/S/141673. Evenimentul va avea loc la Suceava, în perioada 23-24 Noiembrie 2015, începand cu orele 11:00 , în Salon Regal a Hotelului Zamca,  str. Zamca, nr. 28.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” și este implementat de Orașul Siret în calitate de Aplicant împreună cu următoarele organizații în calitate de Parteneri Naționali: Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani, Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș, LTL Documentary SRL Alba Iulia și Die Querdenker Austria alături de Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC) Belgia ca Parteneri Transnaționali.

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării educaționale, integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est și Centru a României prin oferirea de servicii suport, programe de formare profesională și sesiuni de formare profesională la locul de muncă, dezvoltate în cadrul unui consorțiu profesionist trans-național.

Astfel în cadrul acestui proiect au fost dezvoltate 5 Centre de Incluziune Socială (CIS)  în orașele Siret, Suceava, Botoșani, Alba și Făgărași. Aceste centre oferă servicii suport pentru grupurile dezavantajate și persoanele supuse riscului de marginalizare și excluziune socială – persoane de etnie romă, persoane cu dezabilități, tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului. S-au dezvoltat sesiuni de formare profesională la locul de muncă cu o durată de 6 luni, pentru 48 persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin colaborarea directă cu potențiali angajatori. S-au organizat seminarii de igienă și dezvoltare personală în cadrul fiecărui CIS pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile având scopul de a crește condiiția psihologică și socială a acestora. Prin organizarea unor grupuri de lucru pentru beneficiari cu reprezentanții instituțiilor publice locale și a celor 4 vizite  de studiu trans-naționale, 2 în Austria iar 2 în Belgia, practicienii au avut oportunitatea de a cunoaște lucruri noi și de a se dezvolta din punct de vedere personal și profesional.

Proiectul are o durată de implementare de 20 luni și are o finanțare totală de 9,228,460 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile a fost de 9,025,433,88 lei iar contribuţia proprie a fost de 203,026,12 lei.

La eveniment vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai instituțiilor publice, ai mass-media, ONG-urilor și specialiști din rândul partenerilor implicați în acest proiect.

Pentru informații suplimentare vă punem la dispoziție următoarele date:

Persoana de contact– Birsan Alina Ionela, coordonator proiect, Social Firms Europe CEFEC, tel: 0743/793 001,              Email: accesplus.conference@gmail.com