Background Image

Acces Plus

Home  /  PROIECTE  /  POCU / POSDRU  /  Acces Plus

10639351_1517836678456091_7541987964173887402_nInvesteşte în oameni!
Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.2 ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiect: ”ACCES-PLUS pentru o piaţă a muncii încluzivă”
Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/141673
 

Proiectul ACCES-PLUS pentru o piață a muncii incluzivă 

 

Aplicantul proiectului: Orașul Siret

Parteneri Naționali:

Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina din Suceava

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani

Asociația pentru Participare Cetățenească Făgăraș

LTL Documentary SRL Alba Iulia

 

Parteneri transnaționali:

Die Querdenker Austria alături de Confederation of European Firms

Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC) Belgia

 

Obiectivul proiectului: Susținerea dezvoltării educaționale, integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile din regiunile Nord-Est și Centru a României prin oferirea de servicii suport, programe de formare profesională și sesiuni de formare profesională la locul de muncă, dezvoltate în cadrul unui consorțiu profesionist trans-național.

Obiective specifice:

ObS1 – Dezvoltarea pe o perioadă de 16 luni a 5 Centre de Incluziune Socială pilot în comunitaăți slab dezvoltate, pentru oferirea de servicii suport profesionale în vederea integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului).

ObS2 – Creșterea posibilităților de angajare a 688 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile vizate din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin oferirea de programe de formare profesională acreditate.

ObS3 – Dezvoltarea de sesiuni de formare profesională la locul de muncă cu o durata de 6 luni, pentru 48 persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de implementare a proiectului, prin colaborarea directa cu potențiali angajatori.

ObS4 – Crearea, implementarea și evaluarea unui model European adaptat realității locale din regiunile Nord-Est și Centru a României, pentru dezvoltarea educaționala, integrarea și reintegrarea pe piața muncii a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile și creșterea condiției psihologice și sociale a acestora, prin organizarea unor grupuri de sprijin online pentru beneficiari, vizite de studiu trans-natționale pentru practicieni și grupuri de lucru pentru profesioniști.

Valoarea totală a proiectului este de 9,228,460 lei din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 9.025.433,88 lei iar contribuția proprie este de 203.026,12 lei.

11428476_1597814833791608_223193465334137133_n

ID

Grup ţintă

Valoare

3

Alte grupuri vulnerabile

32

4

Angajaţi

120

21

Delincvenţi juvenili

0

31

Familii cu peste 2 copii

0

32

Familii monoparentale

0

33

Femei

652

37

Imigranţi

0

41

Manageri

96

58

Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex. HIV/SIDA, cancer etc.)

0

59

Persoane afectate de boli ocupaţionale

0

60

Persoane aflate anterior în detenţie

0

61

Persoane aflate în detenţie

0

66

Persoane care solicită azil

0

68

Persoane cu dizabilităţi

384

69

Persoane de etnie roma

294

70

Persoane dependente de alcool

0

71

Persoane dependente de droguri

0

72

Persoane fără adăpost

0

74

Persoane foste dependente de droguri

0

78

Personal al administraţiei publice locale

20

86

Personal al Centrelor de Incluziune Socială

15

94

Personal al organizaţiilor societăţii civile

20

99

Personal angajat în instituţiile publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare

10

121

Refugiaţi

0

131

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

602

133

Victime ale traficului de persoane

0

134

Victime ale violenţei în familie

0

135

Voluntari

20

162

Familii care au mai mult de 2 copii

0

184

Angajati ai administraţiei publice locale

20

185

Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile

10

 Date de Contacthttp://acces-plus.eu/

Anunt servicii formare Niv I

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *