O iniţiativă a Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina

Parteneri: ACDC, Primăria Arbore, Primăria Berchişeşti, Primăria Cacica, Primăria Calafindeşti, Primăria Cândeşti, Primăria Frumosu, Primăria Grămeşti, Primăria Iaslovăţ, Primăria Panaci, Primăria Şaru Dornei, Primăria Valea Moldovei

 Misiunea:

Dezvoltarea în mediul rural a unor centre de educare a adulţilor şi descoperirea priorităţilor de maximă importanţă ale comunităţilor EBC.

Întâlnire de lucru

 

15 noiembrie 2011

Locaţia: Muzeul de Ştiinţe ale Naturii

Participanţii:

 1. Valentin Ignat – manager RECL Grămeşti
 2. Lauric A. Vasile – administrator IT RECL Calafindeşti
 3. Rodica Leuciuc – manager RECL Calafindeşti
 4. Ştefaroi Vasile – manager RECL Berchişeşti
 5. Negură Victor Daniel – manager RECL Frumosu
 6. Ivanovici Mihaela – administrator RECL Valea Moldovei
 7. Repeziş Elena – manager RECL Iaslovăţ
 8. Cremene Gheorghe – viceprimar Cândeşti
 9. Ungureanu Ionuţ – manager RECL Cândeşti
 10. Ursan Valentin – manager RECL Arbore
 11. Ştefan Negrea – inginer sistem Şaru Dornei
 12. Chirap Carmen – secretar proiect „Explorarea Meşteşugului Bucovinean”
 13. Lungu Gabriel – voluntar AREAS
 14. Lungu Daniel – voluntar AREAS
 15. Anisia Simionov – coordonator dezvoltare Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
 16. Alina Stredie – PR manager Asociatia Regională de Educare a Adultilor
 17. Nicoleta Robciuc – director executiv AREAS
 18. Alina Bîrsan – şef birou-serviciul relaţii internaţionale ACDC
 19. Petru Vasile Gafiuc – presedinte ACDC

 

Teme de discuţie

 • Prezentarea participanţilor şi a organizatorilor
 • Cuvânt de bun venit – prezentat de Nicoleta Robciuc
 • Prezentarea unui exemplu de bună practică în relaţia cu comunităţile EBC pe dezvoltare în educaţie: proiectul cultural „Explorarea meşteşugului bucovinean” implementat de AREAS – realizată de Vasile Gafiuc
 • Descrierea motivaţiei proiectului „Explorarea meşteşugului bucovinean” şi prezentarea filmului realizat în cadrul acestuia – realizată de Carmen Chirap
 • Prezentarea Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina: statut, obiective, fondatori – realizată de Anisia Simionov
 • Prezentarea activităţilor în derulare ale Institutului: constituirea unui Centru Regional de Expertiză – Vasile Gafiuc
 • Descrierea conceptului de „Regiuni ale Învăţării”: promovarea Bucovinei ca o regiune a învăţării – Vasile Gafiuc
 • Prezentarea obiectivelor workshopului: dezvoltarea unor centre de educare a adulţilor, în mediul rural; descoperirea priorităţilor de maximă importanţă ale comunităţilor prezente – Alina Stredie
 • Identificarea unor activităţi iniţiate de PAPI:
  • prezentarea activităţilor desfăşurate la Valea Moldovei: expoziţie de costume naţionale, fotografii, realizat la iniţiativa managerului RECL – Ivanovici Mihaela
  • desfăşurarea unui curs de bucătăr pentru 25 de persoane, acreditat CNFPA – Ştefaroi Vasile
  • încheierea unui contract cu AJOFM Baia Mare pentru realizarea a 10 cursuri (bucătar, patiser, cursuri turism) – Negură Victor
  • au fost utilizate serviciile PAPI pentru depunerea subvenţiilor pe teren de către locuitorii comunei şi încheierea unui parteneriat cu Parcul Naţional Călimani în vederea utilizării PAPI ca centru de informare turistică – Ştefan Negrea
 • Identificarea a diferite probleme în comunităţile PAPI:
  • şomajul şi lipsa de implicare a autorităţilor – Rodica Leuciuc şi Lauric A. Vasile
  • probleme cu calculatoarele în ceea ce priveşte sistemul de operare Windows Vista – Ştefan Negrea
  • utilizare redusă a serviciilor PAPI de către adulţii din comunitate; posibilitatea reducerii posturilor din primărie – Valentin Ignat
  • plecarea la muncă în străinătate a unui număr mare de persoane din comunitate – Ungureanu Ionuţ
 • Identificarea de către reprezentanţii PAPI a unor condiţii pentru încheierea acordului de parteneriat:
  • PAPI Valea Moldovei să nu fie doar un loc de joacă pentru copii; să constituie un punct de informare şi consultanţă; identificarea unor cursuri de formare profesională pentru nevoile comunităţii (zidărie, construcţii, dans popular) – Ivanovici Mihaela
  • PAPI Calafindeşti doreşte să fie independent de primărie şi să dispună de un sistem de încălzire propriu – Rodica Leuciuc şi Lauric A. Vasile
 • PAPI Cândeşti doreşte identificarea unor strategii care să atragă şi adulţii din comunitate să utilizeze serviciile PAPI – Ungureanu Ionuţ
 • necesitatea de a se identifica încă o persoană care să se ocupe de PAPI Grămeşti – Valentin Ignat
 • Propunerea de colaborare – Nicoleta Robciuc
  • oferirea de suport/consultanţă pentru scrierea de proiecte
  • realizarea unei strategii de dezvoltare a comunităţii, adaptată la nevoile reale ale acesteia
  • aducerea de voluntari prin programul EVS; reprezintă şi o ocazie bună pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleză
  • mentorat pentru formatori
  • colaborare în vederea dezvoltării Bucovinei ca regiune a învăţării
  • trimiterea unor linii de finanţare pe grupul de lucru
 • S-a menţionat necesitatea unei comunicări eficiente în reţea, prin constituirea unui grup de discuţii – Nicoleta Robciuc
 • Identificarea unor voluntari în comunitate pentru sprijin la activităţile PAPI – Nicoleta Robciuc
 • Propunerea unui acord de parteneriat, care ar trebui finalizat până la 20 decembrie 2011.