Background Image

RCE Bucovina

Home  /  PROIECTE  /  Diverse  /  RCE Bucovina


O iniţiativă a Institutului pentru Parteneriat Social Bucovina 
este o reţea de organizaţii educaţionale formale, non-formale şi informale existente, mobilizate pentru a oferi o Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă (EDD) pentru comunităţile locale şi regionale.

 

Misiune:

promovarea dezvoltării sustenabile a comunităţilor din Regiunea Bucovinei istorice prin educarea populaţiei în vederea utilizării responsabile a resurselor.

 

Obiective:

– dezvoltarea în comun a unor proiecte care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor implicate

– inventarierea resurselor naturale din Regiune în vederea utilizării responsabile a acestora

– promovarea conceptului de dezvoltare sustenabilă în rândul populaţiei prin seminarii, campanii, conferinţe

– promovarea unor politici de dezvoltare comunitară sustenabilă, în rândul populaţiei şi a instituţiilor cu putere decizională

– promovarea conceptului de învăţare continuă

Partenerii:

Rezultate ale parteneriatului:

  • cooperare la dezvoltarea unei strategii pentru EDD
  • atragerea unor finanțări în parteneriat în vederea implementării strategiei EDD
  • promovarea RCE Bucovina în cadrul rețelelor de cooperare
  • participare la evenimente și programe destinate RCE în lume în vederea perfecționării continue a strategiei RCE Bucovina
  • asumarea menținerii Bucovinei ca Regiune a Învățării

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *