Background Image

FST 2011

Home  /  PROIECTE  /  Diverse  /  FST 2011

în parteneriat cu AREAS (Asociaţia Regională de Educarea Adulţilor Suceava)                                                                                                                                                  

 „VOLUNTAR  PENTRU EDUCATIE”

Misiune: Promovarea, recunoaşterea oficială şi implementarea conceptului european de învăţare pe tot parcursul vieţii.(Lifelong Learning).

Are loc în peste 50 de ţări.

Obiective FST 2011 Suceava

ü Lărgirea ariei de organizare a FST;

ü  Dezvoltarea comunitară prin promovarea educaţiei permanente şi învăţării interculturale;

ü  Sprijinirea adulţilor din mediul rural în vederea asigurării accesului la toate formele de educaţie;

ü  Facilitarea dialogului şi colaborării transfrontaliere privind educaţia adulţilor;

ü  Organizarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare având  acces fără discriminare toate categoriile sociale;

ü  Derularea unor activităţi specifice pentru reintegrarea  socio-profesională a persoanelor cu deficienţe psihiatrice;

ü  Derularea unor  programe şi proiecte de prevenire a consumului de droguri în şcoală, familie si comunitate.                                           

Parteneri:

•        Instituţia Prefectului Judeţul Suceava

•        Consiliul Judeţean Suceava

•        Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava

•        Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava

•        Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

•        Centrul Regional de Resurse pentru ONG Suceava;

•        Clubul Eco-montan „Origini  Verzi”;

•        Asociaţia AREAC – Ucraina;

•         Societatea Filantropică Diana

•        Asociaţia AREAP  – Republica Moldova;

•        Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară ACDC

•        Organizatia KULT-ART

•         Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Cernăuţi;

•        Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina

•       centrele PAPI din comunităţile EBC din Bucovina.

 

Activitati desfasurate in timpul FST:

 

o   Conferinţe, simpozioane, seminarii;

o   Ateliere de lucru, cursuri de instruire;

o   Expoziţii şi concursuri;

o   Campanii de educaţie;

o   Prezentări pe teme ecologice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *