Background Image

Bucovina ICT Academy

Home  /  PROIECTE  /  Diverse  /  Bucovina ICT Academy

 Afis Bucovina ICT Academy

În parteneriat cu: Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava (AREAS), Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie– Program de studiu Asistenţă SocialăAsociaţia ACDC, D.G.A.S.P.C. Suceava şi CENRES Suceava. 

Obiectivul general: Prin proiectul “Bucovina ICT Academy” s-a urmărit organizarea unui program de instruire ICT prin voluntariat în vederea dezvoltării de competenţe digitale la 50 de persoane cu dizabilităţi din cadrul Clubului Împreuna Suceava, Complexului Blijdorp Suceava, CRRP Mitocul Dragomirnei, CRRN Costâna si CRRN Sasca Mică. Programul de instruire s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 săptămâni şi a urmărit dezvoltarea cunoştintelor de bază în utilizarea PC-ului, internetului şi a unor reţele de socializare.

În cadrul proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:

–         39 de persoane cu dizabilităţi au dobândit competenţe de utilizare PC, internet şi reţele de socializare

–          14 voluntari şi-au dezvoltat competenţele de lucru cu persoanele cu dizabilităţi

–          3 centre de recuperare şi-au diversificat oferta de servicii suport

–          3 IMM-uri s-au implicat in activităţi de responsabilitate socială

–          1 parteneriat public-privat-social-economic de succes

–          un concept de învăţare inovativ care a fost implementat pentru a răspunde la o nevoie socială

La sfârşitul proiectului s-a organizat un eveniment de premiere a participanţilor la instruire şi a  voluntarilor formatori. Astfel au fost înmânate diplome de participare celor 39 de persoane cu dizabilităţi participanţi la instruirea TIC, celor 14 studenţi voluntari care au desfăşurat activităţi de formare TIC cât si reprezentanţilor partenerilor prezenţi la eveniment. Diplome speciale au fost oferite şi celor 3 companii: Die QuerdenkerAustria, General Dynamics din Suceava şi Online shop Suceava, care au sprijinit desfăşurarea sesiunii de instruire prin donarea de calculatoare. La festivitatea de premiere au luat cuvântul doamna conferenţiar universitar dr. Carmen Cornelia Balan şi doamna profesor Carmen Ciornei care au scos in evidenţă rolul asistentului social în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Sala din cadrul Universităţii  s-a dovedit a fi neâncăpătoare în ziua premierei unde beneficiari ai instruirii, studenţi, elevi, profesori, reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai mass med-iei au aplaudat deschis succesul unui proiect desfăşurat prin parteneriat public-privat -economic şi în regim de voluntariat.

curs ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *