• a) Dezvoltarea unor programe care să faciliteze învăţarea interculturală, cooperarea transfrontalieră şi schimbul de experientă;
  • b) Sprijinirea tinerilor şi adulţilor din mediul rural, a imigranţilor, minorităţilor şi persoanelor cu dizabilităţi în vederea asigurării accesului la toate formele de învăţare;
  • c) Dezvoltarea regională şi comunitară prin desfăşurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specilizare cat si infintarea unor centre de evaluare a competentelor si certificare, având acces fără discriminare toate categoriile sociale care locuiesc în teritoriu;
  • d) Sprijinirea accesării de fonduri pentru dezvoltarea armonioasă a microregiunii Valea Suhei şi a comunităţilor componente acesteia: Comuna Ostra, Comuna Stulpicani ţi Oraşul Frasin, prin promovarea agro şi eco turismului, a agriculturii ecologice şi valorificarea durabilă a resurselor
  • e) Extinderea în teritoriu a activităţii de educaţie a adulţilor prin formarea unei reţele regionale de furnizori de formare profesională alcătuită din puncte de acces al publicului la informaţii şi alte servicii din cadrul primăriilor şi alţi furnizori interesaţi;
  • f) Dezvoltarea unor acţiuni suport în vederea iniţierii şi implementării unor proiecte de lege în domeniul educaţiei adulţilor, protecţie socială, protecţia mediului şi dezvoltare comunitară;
  • k) Sprijinirea activităţilor de informare şi educare pentru agricultorii şi fermierii din mediul rural prin atragerea de fonduri, organizarea unor sesiuni de instruire, târguri de promovare a produselor organice şi facilitarea valorificării acestora pe piaţa de consum naţională şi internaţională;
  • l) Sprijinirea activităţilor pentru promovarea patrimoniului cultural tradiţional prin organizarea de sesiuni de instruire pentru meşterii populari din regiune, certificarea produselor autentice şi facilitarea valorificării acestora pe piaţa naţională şi internaţională;
  • m) Elaborarea şi editarea de studii, materiale, reviste, cărţi şi pliante etc;
  • n) Promovarea activităţilor de voluntariat pentru dezvoltare prin deschiderea de centre de voluntariat şi organizarea unor stagii tematice de voluntariat.