Institutul pentru Parteneriat Social- Bucovina este infiinţat în 2011 şi are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din Nord şi Nord Estul României prin încheierea de parteneriate pentru învăţare, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională şi educaţie continuă. Printre membrii fondatori se numară: Die Querdenker Austria, Asociaţia Regională de Educarea Adulţilor din Cernăuţi AREAC, Asociaţia Raională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus AREAP, Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor AREAS şi KULT-ART.

Servicii:

1)   acreditarea CNFPA de cursuri de formare profesională;

2)   oferirea de servicii în parteneriat cu cele 11 comunităţi EBC;

3)   încheiere de contracte de colaborare cu o serie de experţi în domeniile: scriere de proiecte, cursuri de formatori in adicţie, specialişti în etnografie, studii sociologice.

4)   oferirea de servicii privind organizarea de instruiri tematice, campanii, evenimente.

5)   oferirea de servicii de cercetare în etnografie, sociologie.

6)   oferirea de cursuri neacreditate CNFPA: limbi străine, comunicare, managementul resurselor umane.

7)   oferirea de cursuri cu certificare europeană.